Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

Män som tycker att deras penis är för liten hittar man i alla åldersgrupper och samhällsskikt.

Subjektiv känsla av "mikropenis"

Oberoende av yrke, utbildningsnivå eller tillhörighet till ett samhällsskikt, finns det män som subjektivt upplever att deras penis är för liten, oberoende av om den är erigerad eller slak. Storleken på gruppen är beroende på mörkertalet svår att fastställa, men bör inte ignoreras. Allt ofta vänder sig män av skam eller rädsla för miss- och oförståelse, delvis genom tidningsannonser, till terapeuter, som rekommenderar och/eller utför en för det mesta kostsam operation. Denna operation (transektion av ligamentum suspensorium penis och förlängning av huden i vinkel mot magen genom Z-söm) är i för sig tekniskt enkel, det krävda arvodet på delvis 5000 till 8000 Euro är därför överdrivet. Det estetiska resultatet är ofta tveksamt, då penisen efter operationen ofta är riktad nedåt och den före operationen utlovade förlängningen är otillfredsställande. För att uppnå en förstoring injiceras ofta dessutom subkutant fett under penishuden.

Operationsresultatet hamnar då och då inför domstol och inte sällan måste operatören betala skadestånd. Protagonister har därför gått över att komplettera behandlingen efter operationen med så kallad penissträckning med hjälp av en ögla. Enligt vår åsikt är det först denna åtgärd som gör att en varaktig förlängning av penisen uppnås.

Enligt vår mångåriga erfarenhet kan man genom att endast kontinuerligt töja penisen redan efter ett antal månader uppnå en förlängning och genom den särskilda metoden från PHALLOSAN forte dessutom en ökning av storleken både i erigerat och slakt tillstånd - utan operation och till en betydligt lägre kostnad. Naturligtvis håller vi med om, att en man med ”problemet en för liten penis" till att börja med bör uppsöka en erfaren sexualterapeut. Skulle dock trots terapi ett psykiskt lidande manifesteras eller den drabbade be om hjälp, kan han nu erbjudas en förmånlig behandling för sina psykosexuella störningar med PHALLOSAN forte, som vid korrekt användning är medicinskt ofarligt. Dessutom hålls samtliga terapeutiska alternativ öppna för framtiden.