Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

Förvärvad peniskrökning IPP

Induratio penis plastica (IPP)

Induratio penis plastica (IPP).

Citat: L. Weißbach, E. A. Boedefeld, T. Widmann, Förord till rapportsamling från IPP-konferensen 1984, Urologiska universitetskliniken Bonn-Venusberg, M. Brimberg, Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Aachen, (1985).

”Det har nästan gått 250 år sedan den första beskrivningen av induratio penis plastica (IPP), och fortfarande spekulerar man över orsaken. En kausal behandling av denna sjukdom är hittills inte inom synhåll. Bedömningen av framgången genom behandlingar har fram till utvecklingen av en klassificering av symptomerna till stor del varit subjektiv."

Något som inte heller förändrats under året 2002. Orsaken till de fokala förhårdnaderna i tunica albuginea saknar än idag en vetenskapligt förklaring. Oförändrat uppstår i enskilda fall en okontrollerad bildning av plack med en avvikelse av penisen, som smärtsamt kan hindra eller omöjliggöra en erektion eller penetrering.

Konservativa behandlingsförsök, oavsett om de utförs med läkemedel, mjuk röntgenstrålning, elektromekaniska stötvågor eller jontoforetisk genomträngning med läkemedel (administrering av läkemedel via elektriskt fält) har - om överhuvudtaget - bara en symptomatisk och temporär effekt.

Sista utvägen är en kirurgisk korrektur genom excision av dessa plack och övertäckning av dessa defekter som uppstått med alloplastiskt, allogent eller autologt material. Man kan utgå ifrån, att detta även i en nära framtid kommer att vara den enda behandlingsmetoden för utpräglade fall. Till stor del leder denna excision tyvärr till en begränsning eller totalförlust av förmågan att kunna få erektion, som ofta endast kan kompenseras genom implantation eller en penisprotes.


Läs här Läkarrapporten om IPP och PHALLOSAN forte.