Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

PHALLOSAN forte är verksam, detta har påvisats av en klinisk fallstudie, som utfördes på en tysk urologisk klinik.

Klinisk studie

PHALLOSAN forte är verksam detta visade en utvärdering av en klinisk fallstudie som utfördes på en tysk urologisk klinik.

Klinisk studie PHALLOSAN forte

Läs hela studien - framtagen av en erkänd specialist
Studie från 2005-04-15 (PDF: ca 200 kB)
Öppna fil / Nedladdning

Under ledning av Prof. Dr. med. Sohn, chefläkare på en tysk urologisk klinik, avslutades i februari 2005 en klinisk studie om PHALLOSAN fortes verkan. Uppgifterna togs fram och utvärderades av överläkare Dr. med. Hanikel. I denna studie beräknades inte bara penisens längd och omfång efter 6 månaders användning, man ställde också frågor om sexualitet, känslighet, ejakulation, biverkningar och mycket annat.

Man samlade bildmaterial från alla patienter.

Studiegruppen

Studiegruppen bestod av patienten mellan 20 och 68 år gamla med

Resultaten

Alla patienter hade tillväxt både när det gällde längd och omfång. Patienternas framgång berodde i det väsentliga på hur lång den dagliga användningen var. Patienter, som använde PHALLOSAN forte upp till 12 timmar dagligen hade störst tillväxt. Alla patienter bekräftade, att PHALLOSAN forte kunde bäras i många timmar utan att någon smärta uppstod.
Många patienter berättade om mer känsla och hårdare erektion, men utan förtida ejakulation.
Patienter, som opererat prostatan, berättade att de efter några användningar kunde avstå från Viagra utan att erektionen försämrades.
Diabetiker berättade för läkaren, som utförde utvärderingen, om mer lustkänsla och hårdare erektion.
En patient med peniskrökning kunde inom 3 månader reducera krökningens vinkel från 60 grader ända ner till 40 grader.


Dessa resultat är autentiska, sanna och kan reproduceras. Alla mätningar utfördes personligen av en urolog med närvarande vittnen.

Den smärtfria överföringen av krafter genom remmen är en av de yrkeshemligheter som PHALLOSAN har. Sådana framgångar är mycket svåra att uppnå med sträckapparater, som t.ex. använder slingor eller öglor.