Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

Presentation av en ny behandlingsform (PHALLOSAN forte) för icke-invasiv behandling av induratio penis plastica (IPP).

Medicinsk rapport IPP

En läkare har nu informerat oss om en spännande utveckling hos en patient med IPP, som inte ville bli opererad. Penisens deviationsvinkel var extremt vriden i sidled ungefär 90° åt vänster. På grund av denna krökning var samlag inte längre möjligt.

Läkaren bestämde sig för ett behandlingsförsök med PHALLOSAN forte. Bara 3 månader efter påbörjad behandling, kunde en betydande minskning av avvikelsen (deviationsvinkel 60°) observeras, tack vare dragkraften på penisen i motsvarande riktning. Efter 6 månader hade avvikelsen gått tillbaka så mycket (30°), att patienten åter kunde ha samlag utan smärta. Detta fall har dokumenterats med foto, behandlingen pågår. Den behandlande läkaren avser att publicera denna utveckling av behandlingen i en vetenskaplig facktidskrift som kasuistik.

Naturligtvis vet vi att man inte kan lösa upp dessa plack genom att använda PHALLOSAN forte. Hos ovan nämnda patient kunde dock bevisas, att man genom en konstant sträckning av penisen i motsatt riktning av krökningen redan efter några månader kan åtgärda eller åtminstone stoppa den fortsatta utveckligen av krökningen. Naturligtvis saknas ett långtidsresultat. Vi vet inte om och när man kan utgå från en permanent remission.

Möjligtvis kommer det vid denna kroniska sjukdomsbild att vara nödvändigt att utföra behandlingar med korta intervaller, så att säga som underhållsbehandling. Ändå uppmuntrade oss detta behandlingsresultat, att i enskilda fall rekommendera ett behandlingsförsök med PHALLOSAN forte, särskilt före operativa åtgärder. Ett sådant försök är också att rekommendera på grund av att andra behandlingsalternativ inte påverkas.

Presentation av en ny behandlingsform (PHALLOSAN forte) för icke-invasiv behandling av induratio penis plastica (IPP).

Inledning:
Induratio penis plastica är en svårbehandlad sjukdom av penisen, som med ökad framskridning gör samlag omöjliga eller smärtsamma. Den exakta uppkomsten och utvecklingen av IPP har hittills inte kunnat klarläggas. Histopatologiska studier visar, att störningar i kollagenmetabolism spelar en viktig roll. Således beskrev en ökad syntes av kollagen typ III, som eventuellt kan vara ansvarig för plackbildning [1].

Den operative behandlingen av IPP ger inte ett önskat resultat hos alla patienter. Under senare år har ett flertal icke-operativa behandlingsformer utvecklats. I en klinisk studie behandlades 130 patienter med ultraljudsvågor (21 patienter), injektioner av verapamil (73 patienter) eller ultraljudsvågor i kombination med injektioner av verapamil (36 patienter) [2]. Med hjälp av ultraljudsbehandlingen lyckades man reducera plack hos 11 av de 21 patienterna. Även om författarna rekommenderar behandlingen med ultraljud och verapamil, är resultaten av denna kombinationsbehandling inte övertygande. En annan studie visade, att injektion av betametason eller placebo minskat volymen av plack på 40 % av de undersökta patienterna [3]. Således kunde denna studie endast identifiera den mekaniska effekten på injektionsvolymen som den egentliga verkningsmekanismen. Denna studie uppmuntrade oss att undersöka en komplett icke-invasiv metod för behandling av IPP, som redovisas med följande aktuella fall.

Kasuistik:
En 61-årig patient behandlades urologiskt utan framgång sedan slutet av 1999 på grund av IPP. Patienten kom regelbundet till kontroll på akuten för invärtes medicin på grund av ulcerös kolit och en konstant mikroskopisk hematuri. När det gäller invärtes medicin bedömdes nämnda ulcerös kolit vara i remission och njurfunktionen normal. Då patienten inte ville bestämma sig för en operation för att behandla IPP, erbjöd man honom en ny icke-invasiv behandlingsmetod, som redan efter några månader överraskade med häpnadsväckande framgångar. Patienten var mycket intresserad av att publicera framgången av sin behandling och lämnade sitt skriftliga medgivande till publicering.

Patienten informerades om kondomen med sugklocka och permanent töjning (PHALLOSAN forte). Principen bakom denna kondom med sugklocka är en kontinuerlig och mjuk töjning av penisen (bild 1). Genom en riktningsändring på sidan kan penisen utsättas för olika stor dragkraft i en riktning (bild 2). För närmare beskrivning av den nya produkten hänvisas till tillverkarens prospekt med uppgifter om användningen. Här visas alla hittills kända synpunkter på hur man tar på och bär kondomen med sugklocka och permanent töjning. Dessutom innehåller nämnda prospekt viktiga tips om den hygieniska användningen.

Patienten erhöll nu instruktionen att börja med användning av kondomen med sugklocka 4-5 timmar om dagen och utöva dragkraften i motsatt riktning till peniskrökningen. I början av behandlingen visade sig penisens stora krökning precis som på bild 3A (bild saknas här). Patienten har inte kunnat haft samlag sedan flera månader tillbaka. Efter 14 veckors behandling (daglig användningstid av PHALLOSAN forte i genomsnitt 4,5 timmar (2,5-7) hade en uträtning av penisen ägt rum, som gjorde samlag med begränsningar möjlig (bild 3B - saknas här). Efter ytterligare 6 månader inträffade den avgörande uträtningen av penisen (bild 3C - saknas här). Patienten var mycket nöjd med resultatet och har nu en normal sexualfunktion. Han avstår nu definitivt från ett kirugiskt ingrepp. Under behandlingen med kondomen med sugklocka uppträdde inga biverkningar. En sällan förekommande rödfärgning på ollonet kunde lätt kontrolleras med hjälp av en dags behandlingspaus. Trots att patienten nu endast tar på sig kondomen med sugklocka och permanent töjning varannan dag i 3 till 4 timmar, är behandlingen idag (2 år efter behandlingens start) fortfarande lika framgångsrik.

Sammanfattning och framtidsperspektiv:
Behandlingen med kondomen med sugklocka och permanent töjning (PHALLOSAN forte) är en nyartad och komplett non-invasiv behandling av IPP. Genom att dagligen töja penisen ett flertal timmar med dragkraften i motsatt riktning som krökningen kan en uträtning och en normalisering av sexualfunktionen uppnås. Ytterligare studier med större antal fall måste följa, för att kunna undersöka om kondomen med sugklocka och permanent töjning också med framgång kan användas i samband med andra former av erektil dysfunktion. Hittillsvarande rapporter om diabetiker med erektil dysfunktion och om dubbelsidigt förlamade patienter är mycket uppmuntrande.

Litteratur:
1. Bichler KH, Lahme S, Mattauch W, Petri E: Collagen metabolism in induratio penis plastica (IPP). Urologist A. 1998; 37: 306-11

2. Mirone V, Imbimbo C, Palmieri A, Fuso F: Our experience on the association of a new physical and medical therapy in patients suffering from induratio penis plastica. Eur Urol. 1999; 36: 327-30

3. Cipollone G, Nicolai M, Mastroprimiano G, Iantoro R, Longeri D, Tenaglia R: Betamethasone versus placebo in Peyronie's disease. Arch Ital Urol Androl. 1998; 70:165-8

Författare:
Swiss Sana AG känner författaren. Namnet tillkänneges efter konkret förfrågan.

Use of Penile Extender Device in the Treatment of Penile Curvature as a Result of Peyronie's Disease. Results of a Phase II Prospective Study - Abstract

("Klinisk studie som bevis på framgångsrik behandling av peniskrökning utan operation.")

Pilot experiences have suggested that tension forces exerted by a penile extender may reduce penile curvature as a result of Peyronie's disease.

To test this hypothesis in a Phase II study using a commonly marketed brand of penile extender. Methods. Peyronie's disease patients with a curvature not exceeding 50 degrees with mild or no erectile dysfunction (ED) were eligible. Fifteen patients were required to test the efficacy of the device assuming an effect size of >0.8, consistent with an "important" reduction in penile curvature. Changes in penile length over baseline and erectile function (EF) domain scores of the International Index of Erectile Function (IIEF) constituted secondary end points.

Patients were counselled on the use of the penile extender for at least 5 hours per day for 6 months. Photographic pictures of the erect penis and measurements were carried out at baseline, at 1, 3, 6, and 12 months (end of study). The IIEF-EF domain scores were administered at baseline and at the end of study. Treatment satisfaction was assessed at end of study using a nonvalidated institutional 5-item questionnaire.

Penile curvature decreased from an average of 31 degrees to 27 degrees at 6 months without reaching the effect size (P = 0.056). Mean stretched and flaccid penile length increased by 1.3 and 0.83 cm, respectively at 6 months. Results were maintained at 12 months. Overall treatment results were subjectively scored as acceptable in spite of curvature improvements, which varied from "no change" to "mild improvement."

In our study, the use of a penile extender device provided only minimal improvements in penile curvature but a reasonable level of patient satisfaction, probably attributable to increased penile length. The selection of patients with a stabilized disease, a penile curvature not exceeding 50 degrees , and no severe ED may have led to outcomes underestimating the potential efficacy of the treatment.

Written by:
Gontero P, Di Marco M, Giubilei G, Bartoletti R, Pappagallo G, Tizzani A, Mondaini N

PubMed Abstract
PMID:19138361