Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

En stor penis står hos män ofta för värden som kraft, prestationsförmåga och manlig styrka.

Männen och deras penis

Symbol för kraft, potens och styrka – orsak till lidande och problem

De flesta män skulle beteckna längden på deras penis som under genomsnittet, även om de rent statistiskt sett har en penis av normal längd. I vårt öppna samhälle står en stor penis för värden som stor kraft, sexuell prestationsförmåga och manliga styrka. Män, som tycker att de inte har något gemensamt med denna beskrivning, har ett problem. Denna självbedömning leder tillsammans med de jämförande möjligheterna, som dagens TV och Internet erbjuder, snabbt till känslomässiga och psykologiska problem.

Männen och deras penis i puberteten

Särskilt utpräglat utvecklas dessa lidanden, när självbedömning redan manifesteras i unga år. Jämförelse med jämnåriga äger här fortfarande rum utan att försvaga argumentationen. Förekommer dessutom dåliga erfarenheter i denna fas av puberteten, kan detta leda till allvarliga psykoser. I mannaåldern kan sedan för det mesta endast väletablerade karaktärer klara sig utan terapeutiska åtgärder.

Viktig hänvisning

Penisförstoring - oavsett av vilket slag - är ingen adekvat ersättning för behovet av terapi vid allvarliga känslomässiga och psykologiska lidanden, där önskan efter en större penis oftast bara är förstärkaren. Sådana fysiologiska behandlingsmetoder är alltid endast att anse som en komplettering.