Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

Frågor & svar i samband med penisförstoring och -förlängning och PHALLOSAN forte.

Frågor & svar

Ämnet penisförstoring i översikt

Klicka på de enskilda frågorna för att se de motsvarande svaren. Utförliga texter till valda ämnen hittar du också på undermenyn till vänster.

Vad bygger principen PHALLOSAN forte på?

PHALLOSAN forte arbetar i enlighet med en princip som är en nyhet i vår västerländska civilisation, även om den har använts i århundraden av olika naturfolk för religösa ändamål: Förstoring av penis genom kontinuerlig töjning. Genom mångårig användning av vikter nådde Karamojong- stammen i norra Uganda, och de så kallade heliga sadhus i Indien en penisförstoring på upp till 45 cm.

Genom den speciella vakuummetoden och den permanenta, smärtfria töjningen stimuleras penisen i sin helhet att bilda nya celler. Hela penisen blir därmed längre och dessutom ökar även omfånget.

Är paketet verkligen neutralt?

Paketet ser absolut neutralt ut. Det innehåller ingen grafik eller ord, som på något sätt kan hänvisa till innehållet. Inte ens räkningen innehåller några tecken, som kan härledas till innehållet. Som beteckning för den levererade produkten anges "Extensionsapparat".

Dina uppgifter administreras på en dator som inte är ansluten till Internet. Du kommer aldrig att erhålla reklam eller oönskade meddelanden av oss utan din uttryckliga begäran. Dina uppgifter lämnas aldrig vidare eller säljs. Det garanterar vi. Många nöjda kunder bekräftar sedan många år tillbaka det förtroende de skänkt oss.

Hur länge tar en leverans till Sverige?

4 till 5 dagar.

Påverkas penisstorleken om man tar droger?

"Tar unga män i puberteten heroin slutar penisen att utveckla sig. Den behåller den storlek den hade i puberteten. Heroin stressar kroppen so intensivt, att könsorganen inte vidareutvecklas. Som vuxna lider dessa män sedan under hela livet av en liten penis." (Dr. von Soer, psykolog, före detta ansvarig för narkotikamissbrukare i Hamburg). Med Phallosan finns nu för första gången en möjlighet att hjälpa.

Bär man PHALLOSAN forte endast på en sida?

Dragriktningen bör ändras varannan dag.

Om jag skulle få erektion när jag använder PHALLOSAN forte, kan det orsaka smärtor?

Vid erektion känns ett visst tryck på ollonet. Det uppstår ingen smärta då specialkondomen också töjer ut sig.

Måste jag ta av apparaten när jag ska kissa?

Av hygieniska skäl bör kondomen tas av när man ska kissa.

Vad händer om en komponent på PHALLOSAN forte går sönder?

PHALLOSAN forte lämnar 12 månaders garanti på alla delar utom på de töjbara kondomerna.

Kan remmen tvättas?

PHALLOSAN forte kan tvättas i 30°C (Handtvätt). Alla delar, som kommer i kontakt med huden, har testats på skadeämnen enligt ÖkoTex/100. Skumgummidynan och tygbältet har godkänts av TÜV och öppnas med kardborreband. Alla delar kan tvättas separat. Den töjbara kondomen motsvarar CE och har testats i USA enligt US-standard (FDA). Den består av utsökt biokompatibelt material. Allergirisken är alltså minimal.

Kan man själv utföra behandlingen med PHALLOSAN forte?

PHALLOSAN forte kan användas utan några medicinska förkunskaper. Bruksanvisningen är mycket utförlig och innehåller många bilder. Vi har dessutom en hotline +423 235 84 77 du kan ringa till. Vi har hittills kunnat hjälpa varje kund som hört av sig.

Finns det studier som bevisar den framgång man får genom användning av PHALLOSAN forte?

Lagen om läkemedelsreklam (HWG) förbjuder i den senaste versionen hänvisningar till produkters beprövade verkan och hänvisningar till genomförda kliniska studier, något vi tycker är synd, då konsumenten nu inte har någon möjlighet att skilja på produkterna med hjälp av eventuella kliniska studier och påvisade effekter.

Det existerar diverse publikationer om PHALLOSAN fortes verkan, som vi gärna skickar till din läkare.

Finns i samband med användning av PHALLOSAN forte biverkningar eller andra risker?

Användning av PHALLOSAN forte sker på egen risk, men är helt ofarlig om man följer anvisningarna i bruksanvisningen. Undvik att använda PHALLOSAN forte vid infektioner eller öppna sår på penisen.

Även under följande omständigheter bör du avstå från att använda PHALLOSAN forte: - efter att ha druckit alkohol eller - efter att ha tagit droger samt smärtstillande medel, sömntabletter och lugnande medel, då dessa medel kan försämra de naturliga känslorna om remmen obemärkt skulle glida undan.

Vad händer om jag vill använda jeans eller andra åtsittande byxor?

PHALLOSAN forte syns inte under jeans eller åtsittande byxor. Eventuellt uppstår ett avtryck, som tyder på en stor penis. Endast vid badbyxor skulle man kunna urskilja remmen och kondomen.

Kan jag även använda PHALLOSAN forte på natten?

Enligt de senaste studierna kan PHALLOSAN forte även användas på natten? Skulle de nödvändiga erektionerna uppträda medan man sover, töjer även kondomen ut sig. Genomblödningen påverkas ej.

Finns det någon skillnad mellan användning av PHALLOSAN forte och användning av en vakuumpump?

Vakuumpumpen används vid erektil dysfunktion. Den har inte utvecklats för en kontinuerlig töjning av penisen. Tillverkarna rekommenderar därför en begränsad användning på 20-30 minuter.

PHALLOSAN forte kan användas även på dagen i mer än åtta timmar utan att synas under kläderna. Även ett sittande jobb försämrar inte effekten. PHALLOSAN forte når sin framgång genom användningstiden. Det är bevisat att det finns ett direkt samband mellan ökningen i längd och användningstiden.

Vid användning av vakuumpumpar utöver den tid tillverkarna anger, föreligger risk, att ett för starkt vakuum kan orsaka trombos (blodpropp) i penisen. Dessa avlägsnas för det mesta genom ett kirurgiskt ingrepp.

Vad är skillnaden mellan penisförlängning genom PHALLOSAN forte och en penisförlängning genom ett kirurgiskt ingrepp?

Med den mjuka dragkraften på penisens vävnad stimulerar PHALLOSAN forte nybildning av celler.

Vid en operation däremot delas bandet som fixerar penisen på blygdbenet. Penisen dras ut en bit ur kroppen. Därigenom förändras vinkeln på den erigerade penisen. Den erigerade penisen befinner sig nu ofta bara i en vinkel på ca 45 grader från kroppen eller sjunker till och med nedåt. En äkta förlängning nås egentligen inte förrän penisen töjs efter utförd operation. Ett liknande men ibland bättre och skonsammare resultat kan uppnås genom att endast använda PHALLOSAN forte utan kirurgiskt ingrepp.

Krävs en minimistorlek i icke erigerat tillstånd för användningen?

PHALLOSAN forte är lämplig för alla penisstorlekar. Det mini-vakuum som skapas håller även en liten penis eller penis utan utpräglat ollon tillförlitligt utan någon trycksmärta.

Erfarenheter (många kunder berättar) med apparater som endast arbetar med öglor visar, att ollonet glider ut ur öglan, eller att smärtor uppstår på grund av det drag öglan utsätter ollonet för.

Blir penisen smalare på grund av förlängningen?

Penisen ökar inte bara i längd utan även i omfång på grund av den speciella vakuummetoden och permanent cellbildning. Man märker denna process i början genom ett kittlande drag, som dock försvinner efter några dagar.

Är denna princip känd inom sjukvården?

Ja, man vet att bildandet av nya vävnadsceller (t.ex. hornhinnor) stimuleras genom retning (drag, tryck). Den moderna sjukvården använder denna reparerande mekanism vid hudtransplantationer. Man töjer ut hudvävnad temporärt och erhåller på detta sätt hudbitar för nödvändiga hudtransplantationer. En välkänd metod som har funnits inom ortopedin i över 20 år är förlängning av en extremitet. Efter en operativ delning av benet utförs härvid en lyckad systematiskt kontrollerad töjning. Denna metod arbetar med gängor, som sträcker benet millimeter för millimeter. På detta sätt bildas inte bara nya benceller, utan även bind- och muskelvävnad utan att skada nerver och blodkärl. Med denna metod är en ökning längden med flera centimeter möjlig.

Kan användning av PHALLOSAN forte påverka erektionen?

PHALLOSAN forte utövar troligen en stark stimulans av ollonet genom en förstärkt genomblödning. Det kan öka lustkänslan och ge en hårdare erektion, utan förtida utlösning.

Är de resultat som nås varaktiga?

Från och med en användningstid på minst 6 månader är resultatet varaktigt. Därunder kan det hända att tillväxten på längden går tillbaka.

Hur ofta måste PHALLOSAN forte användas?

PHALLOSAN forte ska användas dagligen minst 2-3 timmar. En längre användning påskyndar framgången. Många kunder använder PHALLOSAN forte dagligen upp till 10 timmar med mindre pauser.

Hur många centimeter kan en penis förlängas vid användning av PHALLOSAN forte?

Hos Karamojong och Nuba stammarna i centralafrika har man efter flera års töjning bevisligen nått penislängder på upp till 45 cm. (Stern från 1995-11-30 nr. 49). Med PHALLOSAN forte uppnår man en tillväxt redan efter några månader.

Har du ytterligare frågor och synpunkter, står våra specialister gärna tillförfogande även via telefon.