Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

Sanningar och halvsanningar om ämnet lång penis.

Stor näsa – stor penis

Visheter och studier om penisstorlek och penislängd

Mannens "snopp" sätts i många ordspråk och talesätt i relation till andra fysiska eller psykiska egenskaper mannen har. Trots att sådana visheter utvecklas på grund av subjektiva observationer som sträcker sig flera århundraden tillbaka, kan de flesta inte mäta sig med idag tillgängliga medel för statistisk analys. En stor penis är alltså fortfarande en individuell egenskap, oberoende av andra egenskaper på kroppen.

En lång penis som studieobjekt

Kortfattat: Ingen seriös studie har hittills kunnat fastställa tydliga samband mellan stora händer och en stor penis eller en stor näsa och en särskilt lång penis. Även de "omräkningsformler" man ofta träffar på, som skostorlek lika med penisstorlek, hör inom detta område inte till de allmänt giltiga visheterna. Den som alltså lever på "stor fot", förråder därmed inga andra hemligheter om sin kropp. Och även tvärtom är - en stor penis lika med stora skor - inte alltid lika med verkligheten.

En stor penis ur kulturell synpunkt

Helt annorlunda är det dock med kulturella föreställningar. En lång penis tillskrivs automatiskt män med afrikanskt ursprung - en stor penis däremot mer den sydländska typen än män från Mellaneuropa. Studier visat här snarare skillnader mellan olika härkomst när det gäller en lång eller en stor penis. Inom dessa grupper existerar dock även helt normala variationer.