Penisförstoring, penisförlängning
Affiliate-program

Du kan lämna tillbaka den mottagna varan inom två veckor utan att behöva ange några skäl.

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är varje fysisk person, som genomför en rättshandling, som till största delen inte kan tillskrivas personens självständiga yrkesverksamhet.)

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom fjorton dagar. Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag,

  • du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot varan/varorna, såvida du beställt en eller flera varor inom ramen för en enhetlig beställning och dessa levererats resp. kommer att levereras;
  • du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot den sista varan, såvida du beställt flera varor inom ramen för en enhetlig beställning och dessa levereras åtskilda;
  • du eller en av dig utsedd tredje person, som inte är speditören, tagit emot den sista delleveransen eller den sista varan, såvida du beställt en vara, som levereras som genom flera delleveranser eller delar;

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss ett entydigt meddelande (t.ex. ett brev per post, via telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal Du kan för detta ändamål använda den bifogade standard- ångerblanketten, detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi kan vägra utföra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilken av dessa tidpunkter inträffar först.

Du måste skicka tillbaka varorna till oss eller överlämna dem utan dröjsmål dock senast inom fjorton dagar från och med den dag du informerar oss om att du frånträder avtalet. För att tillvarata fristen räcker det, att du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar gått ut.

Du måste betala de direkta kostnaderna för retursändning av varorna.

Du behöver endast betala för ett eventuellt minskat värde på varorna, om denna värdeförlust beror på en icke nödvändig hantering av varorna från din sida vid kontroll av varornas egenskaper och funktion.

Grunder för uteslutning resp. upphörande

Ångerrätten upphör i förtid vid avtal

  • om leverans av varor, som av hälsoskäl och hygieniska skäl är olämpliga att skickas tillbaka; när förseglingen avlägsnats efter leveransen;
  • om leverans av varor, när dessa efter leverans på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt blandats med andra gods;
  • om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller grogramvaror i förseglad förpackning, när förseglingen avlägsnats efter leveransen.
PDF Standard- ångerblanketten

Avkastning

ITG Logistik und Distribution
C/O Swiss Sana
Eichenstr. 11, Tor 1
D-85445 Schwaig