Genom stimulans kan det lyckas att träna penisen, så att den får tillbaka sin ursprungliga storlek efter några månader.

Tilläggsbehandling för penisen efter dubbelsidig förlamning

Långsammare tillbakadragning av penisen.

Hos den som drabbats av paraplegi förorar för det mesta även penisen den sexuella funktionsförmågan. Då penisen nu inte längre erhåller den motsvarande genomblödningen och träningen, dras penisen ofta bit för bit in i bäckenets vävnad, den retraherar. Förkortningen kan vara så extrem, att blåsan i vissa fall endast kan tömmas med en kateter.

Orsak

Nervförbindelserna drabbas ännu starkare än hos en man som genomgått en prostataoperation: På grund av att spinalnerven har delats kommunicerar hypofysen i hjärnan, prostatan, lymfkörtlarna i bäckenet och testiklarna med sädesblåsorna inte längre via nervbanorna. Detta innebär att de nödvändiga erektionerna på natten, som tränar penisen och genomströmmar den med blod, medan mannen sover inte längre äger rum. Följden kan bli att funktionsförmågan går förlorad och längden avtar.

Hjälp

Behandlingen med PHALLOSAN forte simulerar kroppen erektioner genom att förbättra genomblödningen i penisen och kan därmed stoppa eller bromsa att den dras tillbaka. Genom stimulans kan det lyckas att träna penisen, så att den efter några månader får tillbaka sin ursprungliga storlek, vilket psykiskt och hälsomässigt är en stor fördel.

Hur fungerar PHALLOSAN forte?

Hur kan jag beställa PHALLOSAN forte?