Försprång genom innovation.

PHALLOSAN forte

Försprång genom innovation

Vi förfogar över 14 års erfahrenhet, som ledare på maknaden för ortopediska system för sträckning med anpassningsbar sugklocka. Vår kunskap när det gäller effektivitet och bärkomfort har realiserats i PHALLOSAN forte, som enligt vår åsikt är den mest effektiva och bekväma apparaten av detta slag.

Klocka med integrerad sugpump Klocka med integrerad sugpump
Beskrivning: PHALLOSAN forte gör det nu möjligt att justera trycket vid eventuell tryckförlust. Av denna anledning utvecklades en 3-vägsventil, för att även kunna justera under användning.

Fördelar: Alla delar har integrerats med varandra, en extra pumpboll eller slang krävs ej. Klockan har utrustats med kännbara höjningar för att man vid tryckbortfall ska kunna justera undertrycket även utan siktkontakt utan att behöva ta av apparaten (t.ex. när man lagt sig för att sova).
Klocka Klocka
Beskrivning: Beroende på ollonets storlek har du möjlighet att välja mellan upp till 3 olika storlekar på kockorna (S,M,L). I basutrustningen ingår storlekarna S,M och L.

Fördelar: Tack vare de olika storlekarna på klockorna har ollonet alltid tillräckligt med plats för att töjas och växa. Klockorna består av allergenfritt material och är brottsäkra.
Manschett kondom Manschett kondom
Beskrivning: Manschett kondomerna består av medicinsk silikon. Latex kan efter en viss tids hudkontakt orsaka allvarliga allergier. Av denna anledning används vid tillverkning endast silikon, som är påvisbart allergenfritt.

Fördelar: Manschett kondomen är allergenfri. Beroende på penisens omfång kan man välja mellan storlekarna S, M eller L, som ingår i basutrustningen av PHALLOSAN forte. Manschett kondomen har olika tjocklekar. Särskilt i området vid klockan, som utsätts för större belastning, har manschett kondomen konstruerats med tjockare material.
Skyddande överdel Skyddande överdel
Beskrivning: Den skyddande överdelen är till för att skydda ollonet mot för starkt undertryck. Den är av allergenfritt material och mycket elastiskt.

Fördelar: Den skyddande överdelen möjliggör en snabbare anpasssning till rekommenderad inställning av dragkraft.
Dragstång Dragstång
Beskrivning: Dragstången överför den ortopediska remmens kraft på sugklockan. Den har försetts med en kalibrerad draganordning.

Fördelar: Trafikljussystemet (grönt, gult och rött) visar dig den rekommenderade inställningen av dragkraften på din rem och bidrar därmed till ännu snabbare framgång.
Ortopediska remmen Ortopediska remmen
Beskrivning: Den ortopediska remmen består av formaldehyd- och allergenfritt material. Skumgummiringen består av allergenfritt silikonskum.

Fördelar: Remmen är mycket elastisk och kan även användas vid överstorlekar, på begäran tillverkar vi också andra storlekar. Remmens allergenfria spänne är så konstruerat, att det följer kroppens rörelser utan att lossna.
PHALLOSAN forte PHALLOSAN forte
 
PHALLOSAN forte har tilldelats CE märket och motsvarar EC Council Directive 93/42/EEC. Dessutom uppfylls standarderna EN 980, EN ISO 14971 och EN ISO 10993-1. Det har tillverkats i överensstämmelse med de krav som ställs av de europeiska hälsovårdsnämnderna.

Bruksanvisning Schablon för mätning PHALLOSAN forte Travel Bag


Dragkraften hos PHALLOSAN forte!

PHALLOSAN forte når en maximal dragkraft på över 3 kg.

Dragkraften hos PHALLOSAN forte!